Munkatársaink

Tantestület

Magyar György

intézményvezető
tanár

magyar nyelv és irodalom

 

 

Nagy Tibor

intézményegység-vezető
tanár

ének-zene

 

 

Göncziné Koch Ibolya

intézményegységvezető-helyettes
tanító

rajz

 

 

Boda Mihály

óraadó tanár

történelem

 

 

Csíziné Magyar Katalin

tanító

alsós tanító
könyvtáros

 

 

Csománé Fehér Andrea

tanár

földrajz, testnevelés
felsős munkaközösségi vezető

 

 

Fehér Judit

óraadó tanár

biológia

 

 

Fekete-Budai Borbála

tanító

alsós tanító

 

Felső Andrea

tanár

angol
osztályfőnök - 6. osztály

 

 

Gál Piroska

tanár, tanító

egyházi ének, hon- és népismeret,
hit- és erkölcstan
osztályfőnök - 8. osztály

 

 

Gorzásné Nagy Judit

tanító

alsós tanító
osztályfőnök - 1.b osztály
alsós munkaközösségi vezető

 

Hadnagyné Csomor Andrea

tanító

médiaismeret
napközis tanító
tanórán kívüli foglalkozások
osztályfőnök - 1. osztály

 

 

Kunné Pádár Gyöngyi

tanító

alsós tanító
osztályfőnök - 2. osztály

 

 

Munkácsy Marianna

óraadó tanár

kémia

 

Nagyné Smányi Hedvig

tanár

magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök - 7. osztály

 

Négyesiné Gál Mónika

tanár

matematika, testnevelés,
technika

 

 

Szabó Józsefné

tanító

technika
osztályfőnök - 4. osztály

 

 

Tárnokné Szilágyi Beáta

tanító

alsós tanító
osztályfőnök - 3.b osztály

 

 

Tóthné Babó Szilvia

tanító,
fejlesztő pedagógus

ember a természetben

 

 

Tóthné Danisovszki Ágnes

tanító

alsós tanító
osztályfőnök - 3.a osztály

 

 

Türmerné Gorzás Katalin

tanár

matematika, fizika,
számítástechnika
osztályfőnök - 5. osztály

 

 

 

Szendrei Zsuzsanna

tanár

angol, kémia

 

 

Oktatást segítő alkalmazottak

 

Kasza Sándorné

gazdasági vezető

 

 

Kota Zoltánné

iskolatitkár

 

 

Ardai József

rendszergazda

 

Technikai dolgozók

 

Jóvér István

gépkocsivezető

 

 

Zubor Károlyné

portás

 

 

Jóvér Istvánné

takarító

 

 

Mező Imréné

takarító

 

 

Takácsné Gráczer Anikó

takarító