Munkatársaink

VEZETÉS

Magyar György Attila – intézményvezető, magyartanár

Nagy Tibor – intézményvezető-helyettes, ének-zenetanár

PEDAGÓGUSOK

Csíziné Magyar Katalin – napközis nevelő, könyvtáros

Csománé Fehér Andrea – földrajz-, testnevelés-, természetismerettanár

Fekete-Budai Borbála – tanító, természettudománytanár, a tanórán kívüli foglalkozások munkaközösségének vezetője

Felső Andrea – angol nyelvtanár

Gorzásné Nagy Judit – tanító

Göncziné Koch Ibolya – tanító, vizuális kultúra tanár, az alsó tagozatos munkaközösség vezetője

Kocsis Gáborné – angol nyelvtanár, napközis nevelő

Kunné Pádár Gyöngyi – tanító

Madarasiné Váradi Anna – napközis nevelő

Magyar-Balázs Anett – tanító, napközis nevelő

Nagyné Gál Piroska – hittan-, hon- és népismeret-, történelem-, egyházi énektanár

Nagyné Smányi Hedvig – magyar nyelv és irodalomtanár, a felsős munkaközösség vezetője

Négyesiné Gál Mónika – matematika-, testneveléstanár

Szabó György – testneveléstanár

Szabó Józsefné – tanító

Szendrei Zsuzsanna – angol nyelv-, kémiatanár

Tárnokné Szilágyi Beáta – tanító, matematikatanár

Tóthné Danisovszki Ágnes – tanító

Türmerné Gorzás Katalin – matematika-, fizika-, informatikatanár

ÓRAADÓK

Fehér Judit – biológiatanár

Molnár Dávid – történelemtanár

Pádár László – tanulószobai csoport vezetője

Somodiné Jánosi Klára – napközis nevelő

Váradiné Vajas Katalin – hitoktató

NEVELÉST, OKTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK

Kota Zoltánné – intézményi titkár

Ardai József – rendszergazda

GAZDASÁGVEZETŐ

Kasza Sándorné – gazdaságvezető

TECHNIKAI DOLGOZÓK

Jámbor Judit – adminisztrátor

Jóvér István – sofőr

Jóvér Istvánné – takarító

Kolozsvári Mihályné – étkeztetést segítő

Lenge Csaba – gondnok

Mező Imréné - takarító

Nagy Lajos – sofőr

Takácsné Gráczer Anikó – takarító

Zubor Károlyné – portás