Rólunk

  Intézményünk alapítása 2003 nyarán történt, s ugyanezen év szeptemberében meg is kezdte működését általános iskolai feladatellátással 1-5. évfolyamon. Fenntartónk a Kunhegyesi Református Egyházközség – annak képviselője Nagy Kálmán nagytiszteletű úr.

  Az iskola az első (ekkor Dr. Lakyné Dr. Lévai Éva volt az igazgató) és a második (Baranya Pálné igazgatása alatt) tanévében a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tagintézményeként működött. Önállóságunkat a 2005/2006-os tanévtől nyertük el. 2011 szeptemberétől a nyugdíjba vonuló Baranya Pálnét Nagy Tibor váltotta az igazgatói poszton, 2013 szeptemberétől Magyar György vezeti az intézményt.


   Utóbbi időpont egyúttal óvodai intézményegység indulását is fémjelzi. A tagintézmény vezetője a kezdetektől Dudás Edit. Stratégiai szintű intézményi bővülésünk 2017-ben folytatódott, amikor is Családi Bölcsőde Hálózat tevékenységét integráltuk, nyitva a szociális szféra irányába is.

 Iskolai, egyházi ünnepségeink méltó színtere a református templom. Tanulóink a heteket, az egyébként nyitott, templomi áhítattal kezdik. Ez az alkalom a legfontosabb információk áramlásának fóruma is. Hetente más-más osztály vesz részt a vasárnapi istentiszteleteken.

  Jól felszerelt informatika szaktanteremmel rendelkezünk. Kellő számú számítógép, az osztályokban interaktív tábla áll rendelkezésre a kompetencia alapú oktatás segítésére. Első osztálytól magas szinten, gyakran számítógépes program alkalmazásával, nyelvi labor használatával folyik az angol nyelv oktatása. 3D nyomtató alkalmazásával támogatjuk a robotika oktatását.

  A mindennapos testnevelés, az edzések, tömegsport megtartására tornatermek és műfüves sportpálya áll rendelkezésre. Az első két évfolyamon hetente kétszer néptánc jelenti a testnevelésórák tartalmát.

  Egyre bővülő állománnyal rendelkező könyvtárunk minden hétköznap nyitva áll a gyerekek számára.

  Havonta jelenik meg iskolaújságunk, a Csengőszó, melynek egy példányát minden tanuló térítésmentesen megkapja.

  Iskolánkban napközis és tanulószobai csoportok működnek, a létszámoknak, igényeknek megfelelő számban.

  Intézményi szervezésben tanulóink a következő előkészítői, szakköri, sportköri foglalkozások adta lehetőségekkel élhetnek: matematika, magyar, továbbá angol, újságíró, informatika, sakk, rajz illetve futball, atlétika, röplabda. Egyéni vagy csoportos fejlesztés minden alsós gyermek számára biztosított. Jó kapcsolataink révén torna és karate edzések is zajlanak nálunk, melyek természetesen számunkra is nyitottak.

  Sikerrel készítjük fel tehetséges tanulóinkat különböző szintű egyházi és állami tanulmányi versenyekre. Minden évben Országos Adventi Szavaló- és Dicséreténeklő versenyre hívjuk az ország református iskoláinak tanulóit. Iskolai tanulmányi és sportversenyeket rendezünk (pl. történelem, szépíró, kispályás labdarúgó, röplabda, atlétika stb.) A focikedvelő gyerekeknek két Refi Kupát szervezünk. Röplabdacsapataink számos rangos tornán értek el kiemelkedő eredményeket.

Diákjaink minden második évben a Refi Gálán mutatják be tehetségüket.

Együttműködési megállapodás keretében tanulóink 2 évente cserelátogatáson vesznek részt a vajdasági Bácsfeketehegy általános iskolásaival.

A kiemelkedően teljesítő diákok munkáját tanév végén - egy presbiter által alapított - Talentum Díjjal, illetve a nevelőtestület által létrehozott Alma Mater Díjjal, továbbá Madarasi Miklósné Pintér Erzsébet Díjjal jutalmazzuk.

  Több kiemelt rendezvényünk vált immár hagyománnyá: kajakozás úgynevezett Családi nap keretében a Nagykunsági főcsatornán, Rátkai János világbajnokkal; fordított nap a Diákpresbitérium rendezésében, április 1-jén. Virágvasárnapon a 8. osztályosok emlékfát ültetnek a templomkertbe. Ősszel rendezzük az egészségnapot. A téli hónapokban az osztályok szeretetvendégségre várják a hozzátartozókat. Karácsonyváró rendezvényünket követően a templomban ünnepelünk.  A farsang bevételét a nyári táborozások segítésére fordítjuk.

  Nyaranta több tábort és úszótanfolyamot szervezünk. Minden felsős tanulónk 3 évente négynapos erdélyi tanulmányi kiránduláson vehet részt az egyházközség támogatásával.

  A 2012-es tanévtől bevezetésre került az angol nyelv emelt óraszámú, csoportbontásban történő oktatása felmenő rendszerben. A csoportbontást, emelt óraszámokat a felvételi tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika) is biztosítjuk.

  Az őshonos fákkal beültetett díszpark és játszótér (beépített játszóvárral, faházakkal, homokozóval) esztétikus környezetben biztosítja a kikapcsolódást, pihenést.

  Az elkövetkező években is szeretnénk megőrizni iskolánk nyugodt, családias hangulatát. Olyan normarendszert közvetítünk és várunk el, amely az élet szeretetén, a megpróbált értékeken és a kitartó munka jutalmául kapott sikerek örömén alapul.