Rólunk

Iskolánk 2003 nyarán jött létre. Jelenleg 8 évfolyamon 10 osztályban 230 tanulónk van.

A hetet közös templomi áhítattal, minden napot csendes percekkel kezdünk. Hetente más-más osztály vesz részt a vasárnapi istentiszteleteken. Jól felszerelt informatika szaktanteremmel rendelkezünk, 26 számítógép és 5 interaktív tábla áll rendelkezésre a kompetencia alapú oktatás segítésére. Első osztálytól magas szinten, gyakran számítógépes program alkalmazásával folyik az angol nyelv oktatása. Kétévente 10 napos angliai nyelvtanfolyamot szervezünk felsős tanulóink részére.


A mindennapos testnevelés, edzések, tömegsport megtartására tornaterem és műfüves sportpálya áll rendelkezésre. Egyre bővülő könyvtári állománnyal rendelkezünk. 2009-ben 4 új tantermet építettünk az alsós osztályok részére. A TÁMOP 3.1.4.-08/2 pályázat keretében kompetencia alapú programcsomagot vezettünk be 6 osztályban matematikából, szövegértésből, angol nyelvből és életpálya-építésből. Ezek 25 %-ában IKT-val segített órát tartunk.

Minden hónapban megjelenik iskolaújságunk, a Csengőszó, melynek egy példányát minden tanuló térítésmentesen megkapja. Ugyancsak ingyen jutnak a gyerekek tízóraihoz, az alsósok az iskola gyümölcsprogram által biztosított almához, körtéhez, almaléhez.

Két napközis és két tanulószobai csoportunk működik.

Iskolánkban a következő tanórán kívüli szakköri, sportköri lehetőségekkel élhetnek a gyerekek: angol, újságíró, informatika, sakk, matematika, magyar, rajz, foci, atlétika, torna, kézilabda és énekkar.

Sikerrel készítjük fel tehetséges tanulóinkat különböző szintű egyházi és állami tanulmányi versenyekre. Minden évben Országos Adventi Szavaló- és Dicséreténeklő versenyre hívjuk az ország református iskoláinak tanulóit. Iskolai tanulmányi és sportversenyeket rendezünk (pl. történelem, szépíró, kispályás labdarúgó, kézilabda, atlétika stb.) A focikedvelő gyerekeknek két Refi kupát szervezünk. Diákjaink minden második évben a Refi gálán mutatják be tehetségüket. Együttműködési megállapodás keretében tanulóink 2 évente cserelátogatáson vesznek részt a vajdasági Bácsfeketehegy általános iskolásaival. A kiemelkedően teljesítő diákok munkáját a tanév végén - egy presbiter által alapított - Talentum Díjjal, ill. a nevelőtestület által létrehozott Alma Mater Díjjal jutalmazzuk. Iskolai, egyházi ünnepségeink méltó színtere a református templom.

Immár hagyománnyá váló kiemelt rendezvényeink: kajakozás ún. Családi nap keretében a Nagykunsági főcsatornán Rátkai János világbajnokkal. A fordított napot a Diákpresbitérium rendezi április 1-jén. Virágvasárnapon a 8. osztályosok emlékfát ültetnek a templomkertbe. Ősszel rendezzük az egészségnapot. A téli hónapokban az osztályok szeretetvendégségre várják a hozzátartozókat. Karácsonyváró rendezvényünket követően a templomban ünnepelünk.  A farsang bevételét a nyári táborozások segítésére fordítjuk.

Nyaranta öt tábort és úszótanfolyamot szervezünk. Minden felsős tanulónk 3 évente négynapos erdélyi tanulmányi kiránduláson vehet részt az egyházközség támogatásával.

A 2012-es tanévtől bevezetésre került az angol nyelv emelt óraszámú, csoportbontásban történő oktatása felmenő rendszerben.

Az őshonos fákkal beültetett díszpark melletti gyakorlókertben a diákok elsajátíthatják az alapvető kertművelési ismereteket.

Szeretnénk megőrizni iskolánk nyugodt, családias hangulatát. Olyan erkölcsösséget biztosítunk, amely az élet szeretetén, az igazi értékeken és a valódi sikerek örömén alapul.