A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda (iskola épület) fejlesztése

A kedvezményezett neve: Kunhegyesi Református Egyházközség

A projekt címe: „A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda (iskola épület) fejlesztése”

A szerződött támogatás összege: 499.983.448 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:
A Kunhegyesi Református Egyházközség, az általa fenntartott és projektbe bevont oktatási intézményében megvalósítandó projektjével hozzájárul a köznevelés eredményességének, hatékonyságának növeléséhez, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférés biztosításához.

A projekt alapvetően elérendő céljai:

 • Kunhegyes egyházi fenntartású általános iskola oktatási eredményességének növekedése, az un. inkluzív oktatás feltételeinek megteremtése
 • Kunhegyes város népességmegtartó erejének növelése
 • A helyi szükségletekre épülő alapfokú oktatás racionális és költséghatékony működésének kialakítása
 • Környezetbarát, energiatakarékos, modern, befogadó oktatási környezet megteremtése
 • Végzettség nélküli iskolaelhagyás cél eléréséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése
 • A szülők és a tanulók többlet terheinek csökkentése, a köznevelés minőségi lehetőségeinek eljuttatása a családok, szülők, tanulók számára közvetlen elérhető közelségbe
 • Minőségi és befogadó oktatási környezet megteremtése az oktatási épület bővítésével
 • A hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációja érdekében az intézmény infrastrukturális adottságainak racionalizálása (átalakítás és korszerűsítés)
 • A mindennapos testnevelés megvalósításához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése tornaterem építésével
 • Jogszabályi feltételeknek való megfelelés (akadálymentesítés, mindennapos testnevelés, szabvány előírások) által teljeskörűen biztosítottak lesznek a modern oktatás-neveléshez és a helyi igényekhez szükséges oktatási infrastrukturális feltételek

Mindezt a Kunhegyesi Református Egyházközség által fenntartott Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda, iskolai intézményegységében valósítja meg.
Ennek érdekében jelen projekt keretében az alábbi feladatokat látja el:

 • önállóan támogatott tevékenységek: meglévő iskolaépület felújítása, átalakítása és bővítése.
 • a projekt tervezett kezdési dátuma: 2019. 09. 01.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 09. 01.
 • projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00183